دیدگاه ها

از فرم زیر برای تماس با ما استفاده کنید

نام کامل:  
آدرس ایمیل: How to Contact Us
متن پیام: BAHRAM MOSHIRI
P.O. BOX 1087
Little Elm, TX 75068
U.S.A

Fax: (877) 667-4474 / (877)-MOSHIRI
Tel: (972) 292-0101
Tel: (818) 345-0607
Email: bahram9992000@yahoo.com
 


جهت حمایت و پشتیبانی میتوانید یا از طریق credit dard و یا "چک داخل آمریکا" رابه آدرس زیر ارسال فرمائید :

B.moshiri P.O.BOX 1087 Little Elm-T.X 7So68-U.S.A